ریبون های صفحه محصول

در صفحه محصولات یکی از چیز هایی که مشاهده می کنید ریبون های رنگی در صفحه محصول هست که هر کدام نشان دهنده ی توضیح مهمی می باشد و توضیح مخصتری در قسمت پایین تر آن درباره ی ریبون ها قابل مشاهده است. در ذیل مطلب کامل توضیح می دهیم :

  • نصب و تحویل : برای محصول مورد نظر می توانید درخواست نصب دهید.
  •  تست و تحویل : می توانید برای کالای مورد نظر، جهت اطمینان بیشتر درخواست تست دهید، فقط کافیست، روش تحویل کالا را ، روش تحویل در فروشگاه انتخاب کنید.
  • کالای رودستگاهی : کالای مورد نظر از روی یک دستگاه باز شده و برای فروش گذاشته شده و می توانید برای تست و تحویل روش تحویل کالا را ، روش تحویل در فروشگاه انتخاب کنید.
ریبون های محصول فروشگاه کاریباما